Аса мәртебелі Елбасы!

Құрметті съезд делегаттары, жолдастар!

Ең алдымен, бүгін маған зор сенім артып, «Nur Otan» партиясы атынан Қазақстан Президенттігіне үміткер етіп ұсынған Елбасыға шын жүректен алғыс айтамын!

Мемлекетіміздің негізін қалаған ұлы тұлғаның маған артқан жауапкершілік жүгін бүкіл болмысыммен сезінемін!

Сондықтан, сенімге серт беріп, үлкен үміттің үдесінен шығу үшін бар қажыр-қайратымды жұмсаймын!

Партия төрағасы, Елбасы 19 (он тоғызыншы) наурыз күні өзінің тарихи Үндеуінде: «Тәуелсіз Қазақстанымызды, ортақ Отанымызды, мәңгілік елімізді сақтай біліңдер» деді!

Әрбір қазақстандықтың жүрегіне жол тапқан бұл сөздер менің де бойтұмардай бұлжымас ұстанымым болады.

Қазіргі аумалы-төкпелі заманда құбыламыздан жаңылмау үшін біздің бағытымыз айқын!

Байтақ елімізді бекемдеп, болашағымыздың бағдарын бекітіп берген Елбасы аманаты бізді биік белестерге жетелейді.

Кешегіні ұмытпай, келешекті ұлықтау –киелі Тәуелсіздік алдындағы басты парызымыз!

Біз осы бақты бағалай білсек қана асқар асуларды бағындыра аламыз!

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев іргесі берік, өзегі мықты, қуатты мемлекет құрды.

Кеңес Одағының құрсауынан шыққан Қазақстан күллі әлем мойындаған беделді елге және бейбітшілік белдеуіне айналды.

Тұрақтылықтың, татулықтың, тұтастықтың арқасында тәуелсіздігіміз тұғырлы болды!

Елінің ертеңін ойлаған Елбасы Есілдің бойына жаңа Елордамызды орнатты.

Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы дүние жүзі өкілдерінің басын қосып, ауқымды мәселелерді талқыға салатын жаһандық орталықтардың бірі ретінде қалыптасты.

Рухани бай мұраларымыз зерделі ұрпақтың зейінін ашып, көне тарихты қайта жаңғыртты.

Осының бәрі теңдессіз тұлғаның тегеурінді істері арқылы жүзеге асқанын дана халқымыз жақсы біледі!

Сондықтан, Тұңғыш Президентіміздің жеңісті, жемісті жолын жалғастыруды мен аса мәртебелі міндет әрі қасиетті парыз деп санаймын!

Елбасымыз айқындаған стратегиялық бағыт әрқашан біздің айнымас бағдарымыз, адастырмас темірқазығымыз болады!

Уважаемые однопартийцы, товарищи!

Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс Первого Президента – Елбасы на всестороннее развитие нашей страны.

Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего Лидера.

За годы Независимости Казахстан под руководством Елбасы совершил уникальный в истории прорыв от бедности и хаоса к стабильности и процветанию. Именно Первый Президент, Лидер нашей партии обеспечил мир, спокойствие, национальное единство и общественное согласие.

Казахстан, которому мировые политики и эксперты прочили распад и разруху, уверенно вошел в категорию конкурентоспособных стран мира.

Благодаря воле и лидерству Елбасы мы создали новое государство, построили новую столицу, заслуженно названную в честь ее основателя и главного архитектора. Наконец, наш Лидер создал качественно новую нацию, нацеленную на успех в модернизации всего государства.

Наш народ объединен идеей дальнейшего продвижения вперёд на основе развитой экономики, эффективной социальной политики, духовной модернизации.

Мы будем твёрдо и последовательно проводить этот курс нашего Лидера.

Прежде всего, мы продолжим реализацию Пяти институциональных реформ и Плана нации, других стратегических документов, разработанных Елбасы.

Наша партия будет настойчиво и эффективно осуществлять курс Елбасы на достижение социальной справедливости, прогресса и развития.

Третья модернизация, автором которой является наш лидер, обеспечит динамичное развитие страны во всех сферах, будь это технологии, индустрия, образование или бизнес и социальное обеспечение.

19 марта 2019 года Елбасы – Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев открыл новую главу в истории нашего государства. Своим решением он снискал еще большее уважение всего мирового сообщества. По сути, наш Лидер явил миру политическую инновацию, ставшую предметом пристального наблюдения и изучения со стороны многих политиков и экспертов.

Нурсултан Абишевич Назарбаев – политик глобального масштаба и таковым остается в мировой истории.

Предстоящие выборы дадут новый импульс прямому, плодотворному диалогу между властью и обществом, в целом – политической модернизации Казахстана.

Уверен, Партия «Нұр Отан» будет продолжать вносить свой существенный вклад в укрепление единства нашего многонационального общества, поведет за собой весь народ к благой цели развития Казахстана.

Елбасы дал нам видение будущего Казахстана. Он разработал Стратегию развития нашего государства.

Осталось только воплотить ее в жизнь.

Со своей стороны заверяю, что буду упорно и честно трудиться, верно служить интересам нашего государства и народа.

Аса құрметті Елбасы!

Қадірлі қауым!

Тарихтың жаңа тарауын бастаған Егемен еліміз тағы бір маңызды кезеңнің алдында тұр.

Елбасының парасатты пайымы ел жылнамасында жасампаздықтың жарқын парағын ашты.

Осындай аса жауапты сәтте Елбасының сенімі, партияның қолдауы маған ерекше күш-қуат береді!

Мен дәстүр сабақтастығын сақтай отырып, игілік және әділет жолын ту етіп, қарқынды дамуды жалғастыруға бар күшімді саламын!

Баршаңызға рақмет!

www.primeminister.kz

Бауржан Тортаев назначен заместителем министра обороны РК.    

Распоряжениями Главы государства Тортаев Бауржан Кадырович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Тортаев Бауржан Кадырович родился в 1967 году в Семипалатинске.

В 1991 году окончил Московскую государственную ордена Трудового Красного знамени Академию управления имени С. Орджоникидзе.

С 1991 года в разные годы работал специалистом информационно-справочного центра, инженером-программистом, главным бухгалтером, коммерческим директором, ведущим, главным специалистом Семипалатинского областного управления экономики, консультантом сводного экономического отдела аппарата акима Семея.

В 1998-1999 годы - заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного управления статистики. В 1999-2002 годы - начальник информационно-статистического центра управления статистики Восточно-Казахстанской области.

В 2002-2008 годы - заместитель председателя Агентства РК по статистике. В 2008-2010 годы - директор департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2010-2011 годы - директор департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2014-2017 годы - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля 2017 года занимал должность ответсекретаря Министерства финансов РК. 

КАЗИНФОРМ

25 апреля 2019 года в г. Москва состоится встреча Премьер-Министра РК Аскара Мамина и Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

В ходе встречи стороны обсудят вопросы дальнейшего углубления и расширения сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной, топливно-энергетической, космической сфере. Планируется рассмотреть перспективы развития межрегионального и приграничного сотрудничества.

Встреча глав Правительств РК и РФ пройдет в узком и расширенном составах.

www.primeminister.kz

Общий доход сельских округов с самостоятельным бюджетом по итогам 2018 года составил 129,2 млрд тенге. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе встречи депутатов Сената Парламента РК с руководителями центральных исполнительных органов и акиматов.

«Из них собственные доходы - 32,2 млрд тенге (25%), трансферты - 97,0 млрд тенге (75%). В среднем бюджет одного сельского округа по стране составил 122,4 млн тенге», - уточнил Руслан Даленов.

По данным Миннацэкономики, фактические расходы составили 124,8 млрд тенге. Основными направлениями расходов бюджета МСУ являются: дошкольное образование - 44%, административные расходы - 23%, благоустройство - 14%.

«Расходы, связанные с благоустройством населенных пунктов, ремонтом дорог, ЖКХ и другим направлениям, в обязательном порядке обсуждаются и согласовываются с жителями села», - пояснил Руслан Даленов.

Согласно озвученным данным, собственные доходы бюджетов сельских округов (без учета трансфертов) по итогам 2018 года фактически составили 32,2 млрд тенге, превысив план на 3,9 млрд тенге, или на 13,8%.

Если же сравнить с первоначальным планом, то фактически поступило на 5,6 млрд тенге, или 21% больше.

КАЗИНФОРМ

На очередном заседании Правительства рассмотрены вопросы привлечения иностранных инвестиций в экономику РК. Разъяснение интересующих вопросов продолжилось в кулуарах, а обсуждение тематики заседания завершилось на площадке пресс-центра, где на вопросы представителей СМИ ответили Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, заместитель министра иностранных дел Е. Кошербаев, а также управляющий МФЦА К. Келимбетов и председатель правления АКСИИ А. Прейманис.

О новых подходах совершенствования работы по привлечению инвестиций доложили Первый заместитель Премьер-Министра – Министр финансов А. Смаилов, министры иностранных дел Б. Атамкулов, юстиции - М. Бекетаев, управляющий МФЦА К. Келимбетов, председатель правления Ассоциации казахстанского совета иностранных инвесторов А. Прейманис.

Также о проводимой работе в регионах доложили акимы Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов, г. Алматы — Б. Байбек, г. Нур-Султан — Б. Султанов.

По итогам обсуждения Премьер-Министр РК А. Мамин подчеркнул, что в рамках обеспечения устойчивых темпов роста экономики основным драйвером должны стать прямые иностранные инвестиции.

В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата и совершенствования работы по привлечению инвестиций Правительством РК приняты новые подходы. Создан Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под председательством Премьер-Министра РК. Все ответственные решения по вопросам привлечения инвестиций будут выноситься на рассмотрение Совета, первое заседание планируется провести в мае т.г.

Для решения вопросов, связанных с реализацией инвестпроектов, и защиты прав инвесторов функции инвестиционного омбудсмена возложены на Премьер-Министра РК.

Международный финансовый центр «Астана», в свою очередь, призван стать региональным центром по привлечению инвестиций. Для обеспечения деятельности МФЦА установлен особый правовой режим: принят Конституционный закон, деятельность инвесторов регулируется английским правом. Для увеличения притока инвестиций на площадке МФЦА будет создана единая экосистема по работе с инвесторами, где все институты развития объединены по принципу «одного окна».

«Мы должны четко понимать, что привлечение иностранных инвестиций даст развитие экономики и позволит нам решить вопрос качества жизни населения, создания новых рабочих мест и решения социальных вопросов. Важно, чтобы акиматы переформатировали свою работу с инвесторами и подключились к новому алгоритму привлечения инвестиций. Эта работа требует четкой координации и высокой оперативности. Поэтому всем необходимо мобилизоваться на решении поставленных задач, — сказал Премьер-Министр РК.

В кулуарах Правительства на вопросы журналистов о состоянии пострадавших в ДТП близ Кордая ответил аким Жамбылской области А. Мырзахметов. Напомним, что 20 апреля в Кордайском районе Жамбылской области произошло крупное ДТП.

«Как известно, 11 человек погибли. 31 человеку была оказана в разной степени медпомощь. На сегодняшний день в больнице находятся девять человек, из них трое в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но в то же время стабильное. Из тех троих, которые находятся в реанимации, один гражданин Узбекистана. Шесть человек находятся в разных отделениях больницы. Из шести двое граждан Узбекистана, остальные - наши граждане», — сказал А. Мырзахметов.

Министр внутренних дел Е. Тургумбаев прокомментировал задержания во время марафона в Алматы.

«Проводилось спортивное мероприятие, оно было заранее запланировано. 17 тыс. спортсменов принимают участие, в этот момент двое вывешивают плакаты. Плакаты мешают проведению мероприятия. Люди начали останавливаться, проводить видео- и фотосъемку, тем самым воспрепятствовали проведению марафона…», — сказал Е. Тургумбаев.

Первый заместитель Премьер-министра – министр финансов РК А. Смаилов ответил на вопросы журналистов касательно проекта по строительству легкорельсового транспорта (LRT) в г. Нур-Султан.

«Что касается реализации проекта по строительству легкорельсового транспорта в Нур-Султане, то он требует дальнейшего своего продолжения. Этот инфраструктурный проект будет реализован. Сейчас проводятся переговоры с Государственным банком развития Китая. Скорее всего, мы договоримся о рефинансировании этого займа, то есть будут найдены источники финансирования этого проекта внутри страны. Поскольку там возникли сложности по линии Государственного банка развития, эти вопросы относятся к акимату города Нур-Султан. Мы находим пути рефинансирования за счет других источников», — прокомментировал А. Смаилов.

На пресс-конференции по итогам заседания Правительства, корреспондент телеканала «Хабар» поинтересовалась у А. Смаилова о причинах передачи «KAZAKH INVEST» под управление МФЦА.

Как подчеркнул А. Смаилов, было выяснено путем анализа, что существует недостаток координации между госорганами, акиматами, национальными компаниями, которые работают в части привлечения инвестиций.

«Изучив эти вопросы в рамках рабочей группы, приняли соответствующее Постановление Правительства, согласно которому на базе МФЦА формируется инвестиционный хаб. В МФЦА наиболее удобная атмосфера. Уже создана мягкая инфраструктура, функционирует экспат-центр, где иностранным инвесторам на английском языке предоставляются все услуги по регистрации, прием налоговой отчетности, помощь по проектам, финансирование», — пояснил он.

Именно здесь, по словам А. Смаилова, наиболее удобная для инвесторов атмосфера, где они могут получать нужные услуги. Кроме того, в МФЦП расположены Международный суд, арбитражный центр, то есть все располагает к тому, чтобы именно на инфраструктуре МФЦА создать такой инвестиционный хаб.

Корреспондент МИА «Казинформ» адресовала вопрос управляющему Международным финансовым центром «Астана» К. Келимбетову о необходимости создания инвестиционного хаба на базе МФЦА именно в данное время.

По словам К. Келимбетова, на сегодня МФЦА конкурирует со странами Евразийского региона, со всеми мировыми рынками. Идет очень большая конкуренция даже на постсоветском пространстве и поэтому важно, чтобы Казахстан принимал опережающие решения.

«Сегодня у Казахстана есть огромное преимущество, так как мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая создала экосистему, работающую на принципах английского общего права. Для этого, по поручению Елбасы, были внесены изменения в Конституцию. Все это даст нам возможность ускорить процессы привлечения инвестиций» — отметил Управляющий МФЦА.

К. Келимбетов подчеркнул, что никаких дополнительных бюджетных средств для этого не понадобится. Наоборот, это более тесное взаимодействие всех координационных институтов, которое приведет к оптимизации определенных бюджетных затрат, что способствует экономии.

Председатель правления Ассоциации казахстанского совета иностранных инвесторов А. Прейманис отвечая на вопрос модератора пресс-конференции отметил, что Координационный совет по привлечению иностранных инвестиций под председательством Премьер-Министра РК является значимым событием, которое в будущем станет площадкой для решения стратегических и тактических вопросов инвесторов. Использование структур МФЦА для повышения привлекательности Казахстана для иностранных инвесторов – правильное и логичное решение.

«ЕБРР с первого дня поддерживает все инициативы МФЦА, проведено много совместной работы по внедрению наилучших стандартов, создана финансовая и судебная инфраструктура, работающая по английскому праву. Новым инвесторам будет намного комфортней заходить в страну, зная что она работает на английском праве», — заключил А. Прейманис.

www.primeminister.kz

О развитии инвестиционного климата и деловой среды, деятельности инвесторов в Казахстане на пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК рассказал глава представительства «Европейского Банка Реконструкции и Развития» в РК, Председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Агрис Прейманис.

Он отметил, что в Казахстане за годы независимости проведена большая работа по привлечению иностранных инвестиций.

Вместе с тем, в мире увеличивается конкуренция за прямые иностранные инвестиции.

«В этом контексте мы рады предложенным новым подходам в системе привлечения иностранных инвестиций и мне хотелось бы акцентировать внимание на нескольких элементах», — отметил А. Прейманис.

По его мнению, Координационный совет по привлечению иностранных инвестиций под председательством Премьер-Министра РК значимое событие. В будущем он станет площадкой, где будут решаться стратегические и тактические вопросы важные для крупных инвесторов.

Эксперт подчеркнул, что использование структур Международного финансового центра Астана для повышения привлекательности Казахстана для иностранных инвесторов - правильное и логичное решение.

«ЕБРР с первого дня поддерживает все инициативы МФЦА, проведено много совместной работы по внедрению наилучших стандартов, создана финансовая и судебная инфраструктура, работающая по английскому праву. Новым инвесторам будет намного комфортней заходить в страну, зная что она работает на английском праве», — сказал А. Прейманис.

С учетом того, что большинство инвестиций приходится на регионы республики, то в новой структуре привлечения инвестиций предусмотрено участие регионов, что позволит им централизованно решать вызовы, стоящие перед ними и постепенно приобретать на местах (в акиматах, местных представительствах АО «НК «Казахинвест») нужные навыки работы с инвесторами для эффективного взаимодействия.

А. Прейманис заверил, что ЕБРР поддерживает эти предложения и, со своей стороны, примет активное участие в разработке регламента новых подходов в системе привлечения инвестиций.

www.primeminister.kz

Сегодня в ходе пресс-конференции на площадке Правительства Управляющий Международным Финансовым Центром «Астана» Кайрат Келимбетов рассказал о предпосылках, способствующих созданию инвестиционного хаба на базе МФЦА.

МФЦА определен единым центром по координации работы по привлечению инвестиций и продвижению инвестиционного имиджа Казахстана. Он станет региональным инвестиционным хабом.

«Никаких дополнительных бюджетных средств для этого не понадобится и не предусматривается», — отметил Управляющий Международным Финансовым Центром «Астана» К. Келимбетов.

По его словам, наоборот, это более тесное взаимодействие всех координационных институтов, которое приведет к оптимизации определенных бюджетных затрат, что способствует экономии.

«Принимается решение Правительства о том, что будет утверждена специальная Дорожная карта, которая подразумевает целый ряд мер: это и внесение определенных корректировок в законодательные акты, вопросы транспортной связности и инфраструктуры с международными финансовыми центрами, вопросы налоговой оптимизации. Сейчас очень много льгот в различных сферах. Наибольший вклад от принятого решения - это совместная работа всех финансовых институтов», — сказал К. Келимбетов.

На сегодня МФЦА конкурирует со странами Евразийского региона, со всеми мировыми рынками.

«Сегодня инвестиции остаются в развитых странах, меньше их в развивающихся странах. Идет очень большая конкуренция даже на постсоветском пространстве и поэтому важно, чтобы мы принимали опережающие решения. Сегодня у Казахстана есть огромное преимущество, так как мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая создала экосистему, работающую на принципах английского общего права. Для этого, по поручению Елбасы, были внесены изменения в Конституцию. Все это даст нам возможность ускорить процессы привлечения инвестиций» — отметил Управляющий МФЦА.

К. Келимбетов подчеркнул, что при создании МФЦА очень важно было законодательно создать новую экосистему, потому что для мировых инвесторов очень важны и знакомы принципы английского общего права.

«С 2016 по 2018 годы была проделана подготовительная работа и сформированы все институты. Это суд МФЦА и международный арбитражный центр. В МФЦА работает регулятор, который действует на принципах английского общего права, может оценивать работу финансовых зарубежных институтов, и самое главное - у Центра имеется необходимая финансовая инфраструктура. По поручению Елбасы было принято решение о создании Фонда прямых иностранных инвестиций с первоначальным капиталом в $1 млрд. Такой Фонд создан на платформе МФЦА, где заработала биржа», — рассказал К. Келимбетов.

Управляющий финцентра подчеркнул, что на прошлой неделе зафиксирован листинг первого зарубежного эмитента - российская компания «Полиметалл». Компания более 10 лет работает в Казахстане - в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, создала более 2 тыс рабочих мест.

«Эта компания разместила свои акции, это первая ласточка, и мы ожидаем, что для многих инвесторов это будет сигналом доверия к инвестиционному потенциалу и юрисдикции международного финансового центра», — резюмировал К. Келимбетов.

www.primeminister.kz

Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Правительства Первый заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов А. Смаилов рассказал как передача АО «Kazakh Invest» в Международный финансовый центр «Астана» повлияет на текущую работу по привлечению инвестиций.

Как подчеркнул А. Смаилов, перед Правительством стоит задача в среднесрочной перспективе обеспечить рост экономики на уровне 5% в год. Это соответственно требует более высоких темпов притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Поэтому были приняты необходимые дополнительные меры по усилению работы в данном направлении.

«В частности, когда мы проанализировали ситуацию, выяснили, что существует недостаток координации между госорганами, акиматами, национальными компаниями, которые работают в части привлечения инвестиций. Недостаток проектов, которые были бы понятны инвесторам в удобном соответствующем международным стандартам формате. Изучив эти вопросы в рамках рабочей группы, приняли соответствующее Постановление Правительства, согласно которому на базе МФЦА формируется инвестиционный хаб», — сказал А. Смаилов.

Также Первый заместитель Премьер-Министра РК объяснил, почему хаб создан именно на базе МФЦА.

«Потому что здесь наиболее удобная атмосфера. Уже создана мягкая инфраструктура, функционирует экспат-центр, где иностранным инвесторам на английском языке предоставляются все услуги по регистрации, прием налоговой отчетности, помощь по проектам, финансирование», — пояснил он.

Именно здесь, по словам А. Смаилова, наиболее удобная для инвесторов атмосфера, где они могут получать нужные услуги. Кроме того, на территории МФЦП действует английское право. Здесь расположены Международный суд, арбитражный центр, то есть все располагает к тому, чтобы именно на инфраструктуре МФЦА создать такой инвестиционный хаб.

«Президент ставит задачу по доведению доли инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП. На сегодня это на уровне 19%. Поэтому мы планируем в среднесрочной перспективе достигнуть этот целевой показатель», — резюмировал А. Смаилов.

www.primeminister.kz

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в экономику страны. С докладами о проводимой работе выступили Первый заместитель Премьер-Министра – Министр финансов А. Смаилов, министр иностранных дел Б. Атамкулов и управляющий МФЦА К. Келимбетов.

Первый заместитель Премьер-Министра – Министр финансов А. Смаилов отметил, исполнение поручений Первого Президента – Елбасы по привлечению инвестиций в основной капитал и ВВП на уровне свыше 30% и созданию комплексной экосистемы по привлечению инвестиций является особенно важной задачей для Правительства страны. Вместе с тем, необходимо выстроить эффективные механизмы для привлечения инвестиций и пересмотреть всю инфраструктуру в этой сфере.

В связи с этим, как сообщил А. Смаилов, была создана специальная рабочая группа для выработки предложений. Произведен детальный анализ существующих механизмов, обозначены перспективы для повышения эффективности текущей деятельности.

«Рабочей группой с вовлечением всех заинтересованных госорганов и нацкомпаний был выработан новый подход в работе по привлечению инвестиций. Были учтены мнения сторон и сформирована общая позиция. Краеугольным камнем новой архитектуры будет Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под председательством Премьер-Министра РК», — сообщил А. Смаилов.

В состав Совета войдут заместители Премьер-Министра РК, первые руководители ключевых министерств, МФЦА, национальных управляющих холдингов, НПП «Атамекен», Ассоциации Совета казахстанских инвесторов, а также Верховного Суда РК, генеральной прокуратуры РК, КНБ РК.

МФЦА определен единым центром по координации работы по привлечению инвестиций и продвижению инвестиционного имиджа РК. Он станет региональным инвестиционным хабом. Будет централизованно оказание услуг инвесторам по принципу «одного окна» и формирование единого пула инвестиционных проектов. АО «Kazakh Invest» будет передан в доверительное управление администрации МФЦА. Будет создана единая информационная система формирования и сопровождения проектов («Фабрика Проектов»), приняты меры по дальнейшей либерализации визового и миграционного режима с внедрением современных цифровых технологий. Планируется расширение географии прямых авиасообщений г. Нур-Султан с международными финансовыми центрами.

Совместно с Верховным Судом и Генеральной прокуратурой будут выработаны предложения по дальнейшему улучшению инвестклимата, защите прав инвесторов и обеспечения верховенства закона.

Продвижение проектов в рамках новой архитектуры планируется проводить в четыре этапа:

на первом этапе будет проводиться централизованный сбор всех потенциальных инвестпроектов в Региональном инвестиционном хабе («Фабрике проектов»);

на втором этапе – обработка и анализ проектов на базе «Kazakh Invest» с привлечением экспертов МФЦА и консультантов. Приведение проектов в понятные для иностранных инвесторов форматы;

третий этап подразумевает продвижение готовых, «упакованных» проектов, используя имеющиеся каналы МФЦА и инфраструктуры МИДа;

на четвертом этапе будут заключаться контракты на базе Инвестиционного хаба с использованием юридической инфраструктуры МФЦА.

Между тем, как отметил А. Смаилов, данная архитектура будет реализованы в короткие сроки. Презентация новой архитектуры запланирована в рамках Астанинского экономического форума 16 мая т. г.

«Предлагаемые меры позволят консолидировано и оперативно формировать пакеты инвестиционных субсидий для инвесторов и начать комплексную работу по увеличению объемов чистых прямых инвестиций. На одном из следующих заседаний Правительства на рассмотрение будут вынесены полный перечень всех необходимых мероприятий по реализации новых подходов и соответствующая Дорожная карта», — сказал в завершение А. Смаилов.

Министр иностранных дел Б. Атамкулов доложил о проделанной работе за I квартал 2019 года. Так, начата работа по выстраиванию комплексной экосистемы по привлечению инвестиций. В каждом отраслевом министерстве, акимате и нацкомпаниях определены ответственные заместители первых руководителей, персонально отвечающие за инвестиционную работу и экспорт.

Б. Атамкулов проинформировал, что главам дипломатических миссий доведены конкретные задачи в стране пребывания и показатели эффективности. Определены 40 приоритетных стран для привлечения инвестиций. Основной акцент будет направлен на США, Германию и Японию.

Вместе с тем, активно ведется работа по автоматизации процесса взаимодействия всех заинтересованных организаций для сопровождения инвесторов на всех уровнях. На сегодняшний день МИД РК на базе АО «Kazakh Invest» организована информационно-мониторинговая система (СRM) по сопровождению проектов и инвесторов в онлайн режиме. Данная система сопровождает инвестора на прединвестиционном, инвестиционном и постинвестиционном этапах. Таким образом, открывается возможность точечно определять проблемные вопросы по каждому инвестиционному проекту в онлайн режиме. В настоящее время в мониторинге Министерства находится 174 проектов с иностранным участием на сумму свыше $40 млрд, с созданием порядка 41 тыс. рабочих мест. По каждому проекту разработаны и утверждены Дорожные карты.

Инвесторами на всех диалоговых площадках, таких, как Совет иностранных инвесторов, Совет по улучшению инвестклимата, ЕВРОБАК (Европейская бизнес ассоциация Казахстана) неоднократно поднимались вопросы верховенства закона, волатильности курса тенге, подведения инфраструктуры и выделения земельных участков, декриминализации налоговых правонарушений, миграции. По всем вышеперечисленным вопросам МИД РК подготовил соответствующую Концепцию и Законопроект, и уже направил в Министерство национальной экономики.

Кроме того, министр иностранных дел указал на необходимость пересмотреть и модернизировать действующее законодательство РК для сохранения своих позиций на региональном уровне.

«Мы полностью поддерживаем предложения по созданию вокруг Международного финансового центра «Астана» экосистемы по привлечению инвестиций», — сказал Б. Атамкулов.

Управляющий Международным финансовым центром «Астана» К. Келимбетов в своем докладе отметил, что на МФЦА полностью поддерживает инициативу Правительства по созданию Координационного совета и Регионального инвестиционного хаба.

«Мы считаем, что формируемая инвестиционная вертикаль выведет работу с иностранным капиталом на новый уровень», — отметил управляющий МФЦА.

Администрация МФЦА станет рабочим органом Координационного совета, основными функциями которого будут являться организация работы офиса омбудсмена -   Премьер-Министра РК, подготовка документов для инвестиционных проектов, выработка финансовых стандартов и моделей. Юрисдикция МФЦА состоит из Комитета по регулированию финансового рынка, Суда МФЦА и Международного арбитражного центра, базирующихся на принципах английского общего права. Финансовая инфраструктура включает Фонд прямых инвестиций и Биржу МФЦА.

Важной частью данной вертикали станет участие финансовых институтов, таких как Банк Развития «Kazyna Capital Management». Как отметил К. Келимбетов, аналогичная вертикаль может быть построена и на региональном уровне.  

Министр юстиции М. Бекетаев дал разъяснения касательно преимуществ особого правового режима МФЦА. Согласно Конституции в городе Нур-Султан установлен особый правовой режим в финансовой сфере. Также был принят Конституционный закон. Деятельность инвесторов на территории Международного финансового центра регулируется английским правом. Официальным языком является английский язык. На территории МФЦА создан независимый суд, правосудие в котором будут осуществлять английские судьи.

«Все эти меры гарантируют соблюдение права собственности и эффективное отправление правосудия. Это важный сигнал для иностранных инвесторов, которые могут вложить прямые инвестиции и реализовать крупные проекты, что обеспечит дальнейший рост экономики», — подчеркнул министр.

В Казахстане формируется человеческий капитал, способный обеспечивать работу инвесторов. Подготовлены юристы международного уровня, свободно владеющие английским языком и получившие образование в лучших мировых университетах.

Проводимая работа по укреплению правосудия находит отражение в международных рейтингах. В Международном индексе верховенства права Казахстан занимает 65 место среди 126 стран, показав рост на 10 пунктов за 7 лет.

«Инвесторы должны чувствовать, что Казахстан надежный партнер, который обеспечит стабильные и комфортные условия для бизнеса. Такой приоритет обозначен Первым Президентом РК – Елбасы», — резюмировал М. Бекетаев.

В ходе заседания Правительства своим мнением о новым мерах по привлечению инвестиций поделился Председатель правления Ассоциации казахстанского совета иностранных инвесторов А. Прейманис. Как он отметил, Казахстан достиг многого со времен независимости, работая вплотную с Советом иностранных инвесторов и международными экспертами. По его словам, новая структура послужит импульсом для увеличения потока прямых инвестиций.

«Мы готовы прорабатывать регламент нового подхода и активно работать в новой структуре в будущем, которая позволит не только привлекать инвестиции, но и лучше понимать те системные вызовы, которые есть в экономике», — сказал А. Прейманис.

Кроме того, в ходе заседания были заслушаны акимы Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов, г. Алматы — Б. Байбек, г. Нур-Султан — Б. Султанов.

www.primeminister.kz

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы совершенствования работы по привлечению инвестиций.

Первый заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов А. Смаилов, министры иностранных дел Б. Атамкулов, юстиции М. Бекетаев, акимы регионов доложили о новых подходах по совершенствованию работы по привлечению инвестиций. В ходе рассмотрения вопроса выступили управляющий Международным финансовым центром «Астана» К. Келимбетов, председатель правления Ассоциации казахстанского совета иностранных инвесторов А. Прейманис.

«Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым поставлена задача по обеспечению устойчивых темпов роста экономики, что потребует от нас увеличения в среднесрочный период объема инвестиций в основной капитал до уровня 30% от ВВП. Основным драйвером должны стать прямые иностранные инвестиции», — сказал А. Мамин. Валовый приток прямых иностранных инвестиций в РК по итогам 2018 года вырос на 15,8% и составил $22,4 млрд.

В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата и совершенствования работы по привлечению инвестиций Правительством РК приняты новые подходы. Создан Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под председательством Премьер-Министра РК. Все ответственные решения по вопросам привлечения инвестиций будут выноситься на рассмотрение Совета, первое заседание планируется провести в мае т.г.

Для решения вопросов, связанных с реализацией инвестпроектов, и защиты прав инвесторов функции инвестиционного омбудсмена возложены на Премьер-Министра РК.

Международный финансовый центр «Астана», в свою очередь, призван стать региональным центром по привлечению инвестиций. Для обеспечения деятельности МФЦА установлен особый правовой режим: принят Конституционный закон, деятельность инвесторов регулируется английским правом. На сегодня для инвесторов уже предусмотрены благоприятные условия: независимое регулирование, работа суда и Международного арбитражного центра соответствует мировым стандартам и обеспечивает правовой комфорт иностранных инвесторов; созданы условия для привлечения и локализации мировых управляющих компаний суверенных фондов.

Для увеличения притока инвестиций на площадке МФЦА будет создана единая экосистема по работе с инвесторами, где все институты развития объединены по принципу «одного окна».

«Мы должны четко понимать, что привлечение иностранных инвестиций даст развитие экономики и позволит нам решить вопрос качества жизни населения, создания новых рабочих мест и решения социальных вопросов. Важно, чтобы акиматы переформатировали свою работу с инвесторами и подключились к новому алгоритму привлечения инвестиций, — сказал Премьер-Министр РК А. Мамин. — Эта работа требует четкой координации и высокой оперативности. Поэтому всем необходимо мобилизоваться на решении поставленных задач».

www.primeminister.kz

Архив

Апр
2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Блог-платформа руководителей государственных органов

Перейти